Paano Kalkulahin ang RVAT nang Mabilis at Madali sa Pilipinas

Last update 6 days ago

Paano makalkula ang RVAT sa isang invoice?

Ang proseso ay madali; kailangan lamang itong isagawa. Upang tugunan ang anumang pag-aalinlangan na maaaring mayroon ka, ipapakita namin ang isang halimbawa ng kung paano kalkulahin ang RVAT. Maaari mo itong gamitin sa anumang negosyo sa sumusunod na paraan:

Ipalagay natin na mayroong tatlong kumpanya na kasali sa isang proseso ng produksyon. Ang unang kumpanya ay tinatawag na HAY at ito ay gumagawa ng dayami para sa mga baka. Ang pangalawang kumpanya ay LIVESTOCK at sila ay may dairy farm. Ang huli ay DAIRY, na gumagawa at nagbebenta ng gatas sa mga konsumer.

Kapag nagbebenta ang HAY ng dayami sa LIVESTOCK, sisingilin nila ang kaukulang presyo ng pagbebenta. Dapat din nilang idagdag ang karagdagang porsyento ng RVAT sa halagang ito na sisingilin din sa kliyente. Halimbawa, kung ang presyo ng pagbebenta ay ₱5,630.80 at ang porsyento ng buwis ay 12%, sila ay sisingil ng kabuuang₱6,306.50.

Paano makalkula ang halaga ng RVAT?

Ang presyo ng pagbebenta ay maaaring magbago depende sa huling halaga ng iyong mga produkto o serbisyo. Gayunpaman, ang porsyento ng buwis ay saklaw ng halaga na kinakailangan ng Tax Agency. Sa ganitong pangyayari, paano nai-kalkula ang halagang ₱6,306.50 sa naunang halimbawa?

Upang sagutin ito, kailangan mong gumamit ng kaukulang formula. Una, hatiin ang 12%, na ang porsyento ng RVAT, sa 100. Ito ay magbibigay sa iyo ng resulta na 0.12. Sa ibang salita:

RVAT% = 12% / 100 = 0.12

Pagkatapos, ikalat mo ang presyo ng pagbebenta, na kilala rin bilang taxable amount, sa pamamagitan ng porsyento. Ayon sa halimbawa, ito ay ₱5,630.80 (ang taxable amount) na beses 0.12 (ang resulta ng formula sa itaas). Ito ay katumbas ng ₱675.70 (halaga ng RVAT). Ang paraan ay ganito:

Halaga ng RVAT: Halaga ng buwis x RVAT% = ₱5,630.80 x 0.12 = ₱675.70

Kabuuang halaga na may RVAT = ₱5,630.80 + ₱675.70 = ₱6,306.50. Ito ang kabuuang presyo ng dayami kasama ang RVAT.

Paano kalkulahin ang kabuuang presyo kasama ang RVAT?

Mayroong simpleng, epektibo, at mabilis na paraan upang gawin ito na makakatulong sa iyo sa pagkalkula ng kabuuang halaga o gastos kasama ang RVAT gamit ang isang kilalang formula. Ito ay binubuo ng pagdaragdag ng isa sa porsyento ng buwis na nakita natin kanina: 1 + 0.12 = 1.12

Pagkatapos, i-multiply ang numero na ito sa Halaga ng buwis, o presyo ng pagbebenta, na ayon sa halimbawa ay ₱5,630.80. Pagkatapos mong i-multiply ito, makikita mo na ang resulta ay may kasama nang RVAT (kabuuang halaga), na ₱6,306.50. Ang formula ay ganito:

Kabuuang halaga na may RVAT = ₱5,630.80 x 1.12 = ₱6,306.50

Paano makalkula ang isang presyo nang walang RVAT?

Kung gusto mong malaman kung magkano ang halaga ng isang produkto o serbisyo nang walang buwis, maaari mo rin itong kalkulahin. May paraan para kalkulahin ang halagang nabubuwisan sa pamamagitan ng pag-alis ng RVAT. Magpapatuloy kami sa paggamit ng parehong halimbawa upang ilarawan kung paano ito gagawin.

Kailangan mong hatiin ang kabuuang halaga na sisingilin sa end consumer sa porsyento ng Value-Added Tax. Kung ang kabuuang halaga ng dayami ay ₱6,306.50 at ang rate ng buwis ay 12%, ang formula ay ganito:

Halaga ng buwis = Kabuuang halaga / RVAT (12%) = ₱6,306.50 / 1.12 = ₱5,630.80

Upang patunayan na ito ang tamang resulta, maaari mong gamitin ang sumusunod na operasyon:

RVAT (12%) = ₱5,630.80 x 0.12 = ₱675.70

Kabuuang halaga na may RVAT = ₱675.70 + ₱5,630.80 = ₱6,306.50

Paano kalkulahin ang nabubuwis na halaga sa pamamagitan lamang ng RVAT

Sa kabilang banda, kung mayroon ka lamang kabuuang halaga ng buwis, kailangan mong gumamit ng ibang formula upang malaman ang halagang nabubuwisan. Kailangan mo lamang na hatiin ang halaga ng buwis sa 0.12, na siyang rate ng buwis na sisingilin.

Sa madaling salita, kung ang halaga ng RVAT para sa dayami ay ₱675.70 – ayon sa inilapat na buwis – kailangan mong hatiin iyon sa 0.12, na nagbibigay sa iyo ng halagang nabubuwisan. Makikita mo ito sa sumusunod na formula:

Halaga ng buwis = halaga ng RVAT / RVAT (12%) = ₱675.70 / 0.12 = ₱5,630.80

Ibig sabihin, ang presyo ng pagbebenta ng dayami na walang RVAT ay ₱5,630.80. Maaari mong patunayan na tumpak ang resultang ito sa pamamagitan ng paggamit ng sumusunod na formula:

Kabuuang halaga na may RVAT = ₱5,630.80 + ₱675.70 = ₱6,306.50

Train your brain!

Train your brain!

The Schulte table is one of the best apps to stimulate the brain. Among its benefits is the ability to improve concentration and promote memory development. It can even be used as an instrument to improve peripheral vision.

Any Android, device owners can download our application completely free $0.00

Rating: 4.6 (680 reviews)

Read more...

Mga halaga ng Lokal na ICU na ginamit:

Ari-arian Worth
Panrehiyong pagsasaayos: fil_PH
Wika: fil
Bansa: PH
Display name: filipino (Filipinas)
Java Locale: fil-PH
Simbolo ng pera:
Simbolo ng internasyonal na pera: PHP