Làm thế nào để tính thuế GTGT nhanh chóng và dễ dàng tại Việt Nam?

Cập nhật lần cuối 6 ngày trước

Cách tính thuế GTGT trên hóa đơn?

Quy trình tính thuế GTGT khá đơn giản; chỉ cần luyện tập một chút. Để giải đáp mọi thắc mắc của bạn, chúng tôi sẽ sử dụng một ví dụ minh hoạ về cách tính thuế GTGT. Bạn có thể áp dụng cách tính này cho bất kỳ doanh nghiệp nào theo hướng dẫn sau:

Giả sử có ba công ty tham gia vào một quá trình sản xuất. Công ty đầu tiên có tên là HAY, chuyên sản xuất cỏ khô cho gia súc. Công ty thứ hai tên là LIVESTOCK, sở hữu một trang trại bò sữa. Công ty cuối cùng là DAIRY, chuyên sản xuất và bán sữa cho người tiêu dùng cuối.

Khi HAY bán cỏ khô cho LIVESTOCK, họ sẽ tính giá bán tương ứng. Ngoài ra, họ cần cộng thêm một tỷ lệ phần trăm thuế GTGT vào số tiền này và cũng sẽ tính cho khách hàng. Giả sử, nếu giá bán là 555,00 ₫ và thuế suất là 10%, thì tổng số tiền thanh toán sẽ là 610,50 ₫.

Cách tính số tiền thuế GTGT?

Mặc dù giá bán có thể thay đổi tùy thuộc vào chi phí cuối cùng của hàng hóa hoặc dịch vụ của bạn, nhưng tỷ lệ phần trăm thuế lại phụ thuộc vào mức thuế suất do Cơ quan thuế đưa ra. Vậy thì làm thế nào để tính được số tiền 610,50 ₫ trong ví dụ trước?

Để trả lời câu hỏi này, bạn cần sử dụng công thức tương ứng. Đầu tiên, bạn chia 10% (thuế suất GTGT) cho 100. Kết quả thu được là 0.1. Hay nói cách khác:

GTGT% = 10% / 100 = 0.1

Tiếp theo, bạn nhân giá bán, còn được gọi là số tiền chịu thuế, với thuế suất GTGT. Theo ví dụ trên, giá bán (số tiền chịu thuế) là 555,00 ₫ và bạn cần nhân với 0.1 (kết quả của công thức ở trên). Số tiền thuế VAT là 55,50 ₫. Công thức tính như sau:

Thuế GTGT: Số tiền chịu thuế x thuế suất GTGT(%) = 555,00 ₫ x 0.1 = 55,50 ₫

Tổng số tiền bao gồm GTGT = 555,00 ₫ + 55,50 ₫ = 610,50 ₫ . Đây là giá của cỏ khô đã bao gồm thuế GTGT.

Cách tính tổng giá đã bao gồm GTGT?

Có một cách đơn giản, hiệu quả và nhanh chóng để tính tổng số tiền hoặc chi phí đã bao gồm thuế GTGT bằng cách sử dụng một công thức quen thuộc. Công thức này là cộng thêm 1 vào mức thuế suất mà chúng ta đã thấy trước đó: 1 + 0.1 = 1.1.

Sau đó, bạn nhân con số này với số tiền chịu thuế hoặc giá bán, theo ví dụ trên là 555,00 ₫. Sau khi nhân các số này với nhau, bạn sẽ nhận được kết quả số tiền đã bao gồm thuế GTGT (tổng số tiền), là 610,50 ₫. Công thức như sau:

Tổng số tiền đã bao gồm GTGT = 555,00 ₫ x 1.1 = 610,50 ₫

Cách tính giá không có GTGT?

Nếu bạn muốn biết giá thành của một sản phẩm hoặc dịch vụ chưa bao gồm thuế, bạn cũng có thể tính toán được giá trị này. Có một cách để tính số tiền chịu thuế bằng cách trừ đi số tiền thuế GTGT. Chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng ví dụ trên để minh họa cách tính này.

Bạn cần chia tổng số tiền được tính cho người tiêu dùng cuối cho Thuế Suất Giá Trị Gia Tăng. Nếu tổng chi phí của cỏ khô là 610,50 ₫ và thuế suất là 10%, thì công thức sẽ như sau:

Số tiền chịu thuế = Tổng số tiền / Thuế GTGT (10%) = 610,50 ₫ / 1.1 = 555,00 ₫

Để kiểm tra xem đây có phải là kết quả chính xác hay không, bạn có thể sử dụng phép tính sau:

GTGT (10%) = 555,00 ₫ x 0.1 = 55,50 ₫

Tổng số tiền đã bao gồm GTGT = 55,50 ₫ + 555,00 ₫ = 610,50 ₫

Cách tính số tiền chịu thuế chỉ với thuế GTGT

Mặt khác, nếu bạn chỉ có tổng số tiền thuế, bạn cần sử dụng một công thức khác để tính ra số tiền chịu thuế. Bạn chỉ cần chia số tiền thuế VAT cho 0.1 (mức thuế suất phải nộp).

Nói cách khác, nếu số tiền thuế GTGT cho cỏ khô là 55,50 ₫ - theo thuế suất được áp dụng - bạn phải chia số tiền đó cho 0.1, kết quả thu được là số tiền chịu thuế. Bạn có thể thu được kết quả này trong công thức sau:

Số tiền chịu thuế = Số tiền thuế GTGT / Thuế GTGT (10%) = 55,50 ₫ / 0.1 = 555,00 ₫

Điều này có nghĩa là, giá bán của cỏ khô chưa bao gồm thuế GTGT555,00 ₫. Bạn có thể kiểm tra xem kết quả này liệu đã chính xác hay chưa bằng cách sử dụng công thức sau:

Tổng số tiền đã bao gồm GTGT = 555,00 ₫ + 55,50 ₫ = 610,50 ₫

Đọc tốc độ với bảng Schulte

Rèn luyện tri thức!

Bàn Schulte là một trong những ứng dụng tốt nhất để kích thích trí não. Lợi ích của nó bao gồm khả năng cải thiện sự tập trung và thúc đẩy phát triển trí nhớ. Nó thậm chí có thể được sử dụng như một công cụ để cải thiện tầm nhìn ngoại vi.

Đọc thêm...

Giá trị ngôn ngữ ICU được sử dụng:

Bất động sản Giá trị
Base ID miền địa phương: vi_VN
Ngôn ngữ: vi
Quốc gia: VN
Hiển thị tên: Tiếng Việt (Việt Nam)
Java Locale: vi-VN
Tiền tệ:
Tiền tệ quốc tế: VND